Här kommer jag snart att lägga in en eller max 3 bilder av varje art jag har fotograferat. En del arter har jag fotograferat många gånger, vilket oftast innebär att man får en och annan bra bild. Andra arter har jag bara sett vid ett enda tillfälle vilket innebär att kvaliteten är betydligt sämre än jag skulle önska. Den här sidan är i första hand till för att jag ska kunna få lite ordning på hur många arter jag fotograferat och i vilket land.

Fågelarter jag har fotograferat i Sverige i bokstavsordning. Just nu 204 arter

Nya arter för året 2019. Svarthuvad mås

Nya arter 2018. Salskrake, Smådopping, Rördrom, Trädgårdssångare, Skedstork, Skäggmes, Rostand, Sommargylling, Prutgås, Dammsnäppa, Svartsnäppa, Toppskarv, Kustsnäppa, Sandlöpare, Blå kärrhök, Brunsångare

1 Aftonfalk

2. Backsvala

3. Bergfink

4. Berglärka

5. Bivråk

 

6. Biätare

7. Björktrast

8. Blå Kärrhök

 

8. Bläsand

9. Bläsgås

10. Blåmes

11. Bofink

12. Brandkronad Kungsfågel

13. Brun Glada

14. Brun Kärrhök

15. Brunand

16. Brunsångare

16. Brushane

17. Buskskvätta

18. Busksångare

 

19. Bändelkorsnäbb

20. Dalripa

21 Dammsnäppa

 

21. Domherre

22. Drillsnäppa

23. Dubbeltrast

24. Duvhök

25. Ejder

 

26. Enkelbeckasin

27. Entita

28. Fasan

29. Fiskgjuse

30. Fiskmås

 

31. Fisktärna

32. Flodsångare

33. Forsärla

34. Fjällvråk

35. Gluttsnäppa

 

36. Gransångare

 

37. Gravand

38. Gräsand

39. Grå Flugsnappare

40. Grågås

41. Gråhakedopping

42. Gråhäger

43. Gråkråka

44. Gråsiska

45. Gråsparv

46. Gråtrut

47. Grönbena

48. Grönfink

49. Grönsiska

50. Grönsångare

51. Gulsparv

52. Gulärla

53. Gärdsmyg

54. Gök

55. Havstrut

56. Havsörn

57. Hornuggla

58. Hussvala

59. Hämpling

60. Härfågel

61. Höksångare

62. Hökuggla

63. Kaja

64. Kanadagås

65. Kentsk tärna

66. Klippduva

67. Knipa

68. Knölsvan

69. Koltrast

70. Korp

71. Kricka

72. Kungsfiskare

73. Kungsfågel

 

74. Kustsnäppa

Kärrsnäppa

75. Kärrsångare

76. Ladusvala

77. Lappuggla

78. Lavskrika

79. Ljungpipare

80. Lövsångare

81. Mindre hackspett

82. Mindre korsnäbb

83. Mindre strandpipare

84. Mindre sångsvan

85. Morkulla

86. Myrspov

87. Nilgås

88. Näktergal

89. Nötskrika

90. Nötväcka

91. Ormvråk

92. Orre

93. Ortolansparv

94. Pilfink

95. Pilgrimsfalk

96. Prutgås

 

97. Pungmes

98. Rallhäger

99. Ringduva

100. Ringtrast

101. Rosenfink

102. Roskarl

103. Rostand

 

104. Råka

105. Röd Glada

106. Rödbena

107. Rödhake

108. Rödspov

109. Rödstjärt

110. Rödvingetrast

111. Rördrom

112. Rörhöna

113. Rörsångare

114. Salskrake

115. Sandlöpare

Sibirisk järnsparv

116. Sibirisk tundrapipare

117. Sidensvans

118. Silltrut

119. Silvertärna

120. Skata

121. Skedand

122 Skedstork

123 Skogsduva

124. Skogssnäppa

125. Skrattmås

126. Skrikörn

127. Skäggdopping

128 Skäggmes

 

129. Skärfläcka

130. Smalnäbbad simsnäppa

131. Smådopping

132. Småskrake

133. Småspov

134. Småtärna

135. Snatterand

136. Sommargylling

137. Sothöna

138. Sparvhök

139. Spetsbergsgås

 

 

140. Spovsnäppa

141. Stare

142. Steglits

143. Stenknäck

144. Stenskvätta

145. Stjärtand

146. Stjärtmes

147. Storlom

148. Storskarv

149. Storskrake

150. Storspov

151. Strandskata

152 Strömstare

153. Stäpphök

154. Större Hackspett

155. Större Strandpipare

156. Svart Rödstjärt

157, Svartsnäppa

157. Svart Stork

158. Svarthakedopping

159. Svarthuvad mås

159. Svarthätta

160. Svartmes

161. Svartnäbbad Islom

162. Svartpannad Törnskata

163. Svartvingad Glada

164. Svartvit flugsnappare

165. Sädesärla

166. Sädgås

167. Sävsparv

168. Sävsångare

 

169. Sånglärka

170. Sångsvan

171. Talgoxe

172 Talltita