Här kommer jag snart att lägga in en eller max 3 bilder av varje art jag har fotograferat. En del arter har jag fotograferat många gånger, vilket oftast innebär att man får en och annan bra bild. Andra arter har jag bara sett vid ett enda tillfälle vilket innebär att kvaliteten är betydligt sämre än jag skulle önska. Den här sidan är i första hand till för att jag ska kunna få lite ordning på hur många arter jag fotograferat och i vilket land.

Fågelarter jag har fotograferat i Sverige i bokstavsordning. Just nu 212 arter

Nya arter för året 2019. Svarthuvad mås, Rödhuvad Törnskata, Mindre flugsnappare, Lundsångare, Halsbandsflugsnappare, Skräntärna, Lärkfalk, Tallbit, Varfågel

Nya arter 2018. Salskrake, Smådopping, Rördrom, Trädgårdssångare, Skedstork, Skäggmes, Rostand, Sommargylling, Prutgås, Dammsnäppa, Svartsnäppa, Toppskarv, Kustsnäppa, Sandlöpare, Blå kärrhök, Brunsångare

1 Aftonfalk

2. Backsvala

3. Bergfink

4. Berglärka

5. Bivråk

 

6. Biätare

7. Björktrast

8. Blå Kärrhök

 

9. Bläsand

10. Bläsgås

11. Blåmes

12. Bofink

13. Brandkronad Kungsfågel

14. Brun Glada

15. Brun Kärrhök

16. Brunand

17. Brunsångare

18. Brushane

19. Buskskvätta

20. Busksångare

 

21. Bändelkorsnäbb

22. Dalripa

23 Dammsnäppa

 

24. Domherre

25. Drillsnäppa

26. Dubbeltrast

27. Duvhök

28. Ejder

 

29. Enkelbeckasin

30. Entita

31. Fasan

32. Fiskgjuse

33. Fiskmås

 

34. Fisktärna

35. Flodsångare

36. Forsärla

37. Fjällvråk

38. Gluttsnäppa

 

39. Gransångare

 

40. Gravand

41. Gräsand

42. Grå Flugsnappare

43. Grågås

44. Gråhakedopping

45. Gråhäger

46. Gråkråka

47. Gråsiska

48. Gråsparv

49. Gråtrut

50. Grönbena

51. Grönfink

52. Grönsiska

53. Grönsångare

54. Gulsparv

55. Gulärla

56. Gärdsmyg

57. Gök

 

58. Halsbandsflugsnappare

59. Havstrut

60. Havsörn

61. Hornuggla

62. Hussvala

63. Hämpling

64. Härfågel

65. Höksångare

66. Hökuggla

67. Kaja

68. Kanadagås

69. Kentsk tärna

70. Klippduva

71. Knipa

72. Knölsvan

73. Koltrast

74. Korp

75. Kricka

76. Kungsfiskare

77. Kungsfågel

 

78. Kustsnäppa

79. Kärrsnäppa

80. Kärrsångare

76. Ladusvala

77. Lappuggla

78. Lavskrika

79. Ljungpipare

Lundsångare

Lärkfalk

80. Lövsångare

Mindre Flugsnappare

81. Mindre hackspett

82. Mindre korsnäbb

83. Mindre strandpipare

84. Mindre sångsvan

85. Morkulla

86. Myrspov

87. Nilgås

88. Näktergal

89. Nötskrika

90. Nötväcka

91. Ormvråk

92. Orre

93. Ortolansparv

94. Pilfink

95. Pilgrimsfalk

96. Prutgås

 

97. Pungmes

98. Rallhäger

99. Ringduva

100. Ringtrast

101. Rosenfink

102. Roskarl

103. Rostand

 

104. Råka

105. Röd Glada

106. Rödbena

107. Rödhake

 

Rödhuvad Törnskata

108. Rödspov

109. Rödstjärt

110. Rödvingetrast

111. Rördrom

112. Rörhöna

113. Rörsångare

114. Salskrake

115. Sandlöpare

Sibirisk järnsparv

116. Sibirisk tundrapipare

117. Sidensvans

118. Silltrut

119. Silvertärna

120. Skata

121. Skedand

122 Skedstork

123 Skogsduva

124. Skogssnäppa

125. Skrattmås

126. Skrikörn

Skräntärna

127. Skäggdopping

128 Skäggmes

 

129. Skärfläcka

130. Smalnäbbad simsnäppa

131. Smådopping

132. Småskrake

133. Småspov

134. Småtärna

135. Snatterand

136. Sommargylling

137. Sothöna

138. Sparvhök

139. Spetsbergsgås

 

 

140. Spovsnäppa

141. Stare

142. Steglits

143. Stenknäck

144. Stenskvätta

145. Stjärtand

146. Stjärtmes

147. Storlom

148. Storskarv

149. Storskrake

150. Storspov

151. Strandskata

152 Strömstare

153. Stäpphök

154. Större Hackspett

155. Större Strandpipare

156. Svart Rödstjärt

157, Svartsnäppa

157. Svart Stork

158. Svarthakedopping

159. Svarthuvad mås

159. Svarthätta

160. Svartmes

161. Svartnäbbad Islom

162. Svartpannad Törnskata